Billund BioRefinery

Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted

Erik Møberg A/S har vundet hovedentreprisen på fremtidens renseanlæg.

Renseanlægget er et såkaldt fyrtårns-/demonstrationsprojekt det udføres med støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstationsprogram samt Vandsektorens Teknologiudviklingsfond.

Der opføres 360 kvm nye bygninger samt tanke og siloer til oplag af 4.000 m3 biomasser, slam og biogas.

Budgettet for Billund BioRefinery er ca. 72 mio. kr., heraf ca. 11 mio. kr. til bygge- og anlægsentreprise.​

Østermarksvej 39, 7250 Hejnsvig

CVR: 76670528

Telefon: 7533 5900