Kvægstald ved Refshøjvej - Grindsted

Refshøjvej 7, 7200 Grindsted.

Projektet er udført i hovedentreprise. Staldanlægget er til 450 malkekøer.

Anlægget består af 3 bygninger. 1 eksisterende bygning som er ombygget til ungdyr. 1 ny løsdriftsstald 2976m2. 1 bygning med malkecenter og serviceområde som er sammenbygget med velfærdsafdelingen 2518m2.

Information om byggeriet:

  • Staldtype: Løsdriftsstald, til malkekøer.
  • Malkefaciliteter: Fastexit malkestald med malkehøj og opsamlingsplads.
  • Liggearealet: Sengene i løsdriftsstalden er udført som kummer med sand.
  • Udformning af gangarealer: Ved løsdriftsstalden går køerne på fast drænet gulv.
  • Ved velfærdsafdelingen går køerne på spalter med rundskyld, samt i dybstrøelse ved kælvningsafsnittet.
    Serviceafdelingen: Serviceafdelingen er bygget på siden af malkestalden.
  • Udformning bygning: Tagbelægning som fibercementplader, gardin ventilation i langsider, gavle udføres med elementer og stålplader.​

Østermarksvej 39, 7250 Hejnsvig

CVR: 76670528

Telefon: 7533 5900