Kvægstald ved Vejlskovgård - bygget i 2012

Vejlskovgård - Favrgårdsvej 265. 8300 Odder.

(Udført under fremtidens landbrugsbyggeri - fremtidsgaarden.dk)

Projektet er udført i Hovedentreprise.

Staldanlægget er til 600 malkekøer.

Bygningen består af 2 længer med 3 afsnit til malkekøer og robotter, et kælvningsafsnit, en foderlade, en servicebygning og en besøgsbalkon.

Begningen har et grundplan som kors og ligger sig ind i eksisterende bakket og skrånende terræn. Bygningen er ca. 8.800 m2 med en række kviste på alle sider.

Information om byggeriet:

  • Staldtype: Løsdriftsstald til malkekøer
  • Malkefaciliteter: Robotter
  • Liggearealet: Sengene er udført som kummer med fiber
  • Udformning af gangarealer: Køerne går på spalter med rundskyld og forsuring
  • Kælvningsafsnittet er udført som dybstrøelse
  • Servicebygningen: Servicebygningen er opført som en bygning i bygningen med en besøgsbalkon

Østermarksvej 39, 7250 Hejnsvig

CVR: 76670528

Telefon: 7533 5900