Kvægstald ved Vissingsmindevej - Lunderskov

Vissingsmindevej 18, 6640 Lunderskov.

Projektet er udført i hovedentreprise. Staldanlægget er til 324 malkekøer.

Anlægget består af en løsdriftsstald på 4120 m² med 4 stk. malkerobotter og serviceafsnit, en gyllebeholdere på 3977 m³ samt plansiloanlæg på 1920 m².

Information om byggeriet:

  • Staldtype: Løsdriftsstald, til malkekøer.
  • Malkefaciliteter: Robotter.
  • Liggearealet: Sengene i løsdriftsstalden er udført som kummer med strøelse.
  • Udformning af gangarealer: Køerne skal gå på fast drænet gulv.
  • Udformning bygning: Tag som sandwichpaneler, gardin ventilation i langsider, gavle som beton elementer og stålplader.

Østermarksvej 39, 7250 Hejnsvig

CVR: 76670528

Telefon: 7533 5900