So-anlæg ved Annexvej - Billund

Annexvej 7, 7190 Billund

Projektet er udført i totalentreprise. Staldanlægget er til ca. 2400 grise


Anlægget består af en bygning med 6 sektioner af 24 stier samt 2 mellemgange.

Information om byggeriet:

  • Anlægget er udført med vacum udslusning under spalterne.
  • Stalden er opført med vådfodringsanlæg.
  • Anlægget er opført med biologisk luftrensning.​

Østermarksvej 39, 7250 Hejnsvig

CVR: 76670528

Telefon: 7533 5900