Ungdyrstald ved Ramskovgårdvej - Give

Ramskovgårdvej 29, 7323 Give.

I/S TRINDKÆRGAARD

Projektet er udført i hovedentreprise. Staldanlægget er til 462 ungdyr.

Anlægget består af en fritliggende ungdyrstald på 4092 m² samt gyllebeholder på 5000 m².

Information om projektet:

  • Staldtype: Løsdriftsstald, til ungdyr.
  • Kvierne/kalvene går på spalter med rundskyld samt dybstrøelse.
  • Udformning bygning: Tagbelægning som fibercementplader, gardin ventilation i langsider, gavle udføres med elementer og stålplader.

Østermarksvej 39, 7250 Hejnsvig

CVR: 76670528

Telefon: 7533 5900